Als je je altijd anders voelt, heb je je peers nog niet gevonden

Je zoekt naar herkenning en vindt het (nog) nergens. Bij Peers & Paarden ben je in contact met ontwikkelingsgelijken, peers.  En natuurlijk met de paarden, buiten in de natuur.

Het paard als co-therapeut

Paarden zijn van nature vluchtdieren. Dit betekent dat ze lager in de voedselketen staan en de omgeving waarin ze verkeren continu scannen op dreigend gevaar. Een beetje wat wij mensen doen op het moment dat ons zenuwstelsel overactief is. Soms terecht, omdat er gevaar dreigt en soms is het gevaar al lang geweken, maar blijft ons zenuwstelsel wel in deze staat van zijn. Het mooie van een paard is, dat zij na een gevaarlijke situatie gemakkelijk terugkeert naar een veilige en ontspannen staat van zijn. Dit is precies wat wij van hen kunnen leren en waarom ik het werken met paarden zo mooi vind.

De positieve uitwerking van contact tussen mens en dier

Uit een rapport van de Open Universiteit en het instituut voor Antrozoƶlogie (De inzet van dieren in zorg en onderwijs, 2018) blijkt onder andere dat:

  • Contact met dieren kalmerend en stress verlagend werkt. 
  • Het zorgt er ook voor dat je je meer kunt openstellen naar de mensen om je heen. 
  • Dieren zijn niet veroordelend en hiermee goed voor de ontwikkeling van een gezonde dosis eigenwaarde. 
  • Een dier nodigt je uit tot in actie komen (aaien, wandelen)