Peers & Paarden voor ouders

Peers & Paarden is er natuurlijk ook voor ouders. In de coaching voor ouders onderzoeken we samen wat maakt dat het gedrag van je zoon of dochter jou zo raakt. Vaak heeft dit te maken met de eigen ontwikkelprocessen. Hoe is jouw balans en waar heb jij behoefte aan?  

Herken je dit?


  • Er is regelmatig strijd of irritatie thuis
  • Je weet niet meer hoe je het aan kunt pakken
  • Je voelt je machteloos 
  • Je zit als ouders niet meer op één lijn
  • Je voelt je gespannen en gestrest
  • Je wilt het graag gezelliger hebben met elkaar 
  • Je zoekt naar manieren om vanuit positiviteit op te voeden. 
  • Je zoekt naar nieuwe invalshoeken om anders naar het gedrag van je zoon/dochter te kijken

Inzicht en oplossingen

In de sessies (gemiddeld 2-3) werken we eerst aan het verkrijgen van het inzicht. Waarom gaat het zoals het gaat? Wat heb je al geprobeerd en waar wil je naartoe? Vanuit deze inzichten, gaan we aan de slag met het creëren van nieuw gedrag. 

Online koffie avonden

Ben je op zoek naar een plek om te verbinden met andere ouders van vermoedelijk hoogbegaafde kinderen? Sluit dan eens aan bij (een van de) online koffie avonden van Peers & Paarden. In de agenda vind je de data en de thema's van de verschillende koffie avonden. Deelname is kosteloos.